top of page

WORKSHOPS - ticketswap

How do you sell your place for a workshop if you can no longer attend?

 

1. Make a post in the form below with the following info about the workshop you want to sell:

Workshop + 'name of teacher'

+ 'date of workshop'

+ 'time of workshop'

+ 'how many spots'

+ 'your email address where they can contact you'

 

2. Wait for response from interested parties.

 

3. Do you get a response? Arrange the buy-out amongst yourselves!

 

4. Send an email to classes@tommygryson.com and let them know who (name + mailaddress) will take over your place for which workshop.

PLEASE NOTE: This is only for workshops. You cannot resell your spot for a regular class or intensive yourself and therefore we will not change the name. 

 

Hoe verkoop je jouw plaats voor een workshop als je niet meer kan komen?

 

1. Maak een post in het formulier onderaan met de volgende informatie over de workshop die je wil verkopen:

Workshop + 'naam lesgever'

+ 'datum workshop'

+ 'uur workshop'

+ 'hoeveel plaatsen'

+ 'jouw e-mailadres waar ze jou mogen contacteren'

 

2. Wacht op reactie van geïnteresseerden.

 

3. Krijg je reactie? Regel de verkoop onderling.

 

4. Stuur een mailtje naar classes@tommygryson.com en laat weten wie (naam + e-mailadres) je plaatsje overneemt voor welke workshop.

LET OP: Dit geldt alleen voor workshops. Je kunt je plek voor een vaste les of intensive niet zelf doorverkopen en we zullen daarom de naam niet veranderen indien je dit wel doet.

bottom of page